Stiftelsen Perus vänner

Stiftelsen Perus vänner startades 2012 av Håkan Meyer som tidigare rest med oss till Peru. Stiftelsen genomför humanitär hjälpverksamhet i Inkas heliga dal i Anderna med orten Calca som utgångspunkt. Calca ligger på 2 900 meters höjd mellan den forna inkahuvudstaden Cuzco och Machu Picchu.

 

Grunden till fattigdom är bristen på meningsfulla jobb. För att kunna skapa jobb som löser den egna försörjningen måste utbildning komma i första hand. Det gäller att se till att de fattiga barnen har möjlighet att gå i skolan. Det gäller att utbilda de fattiga familjerna i yrkeskunskap och entreprenörskap. Det gäller att lära de fattiga att leva sunt och hälsosamt. Målet är att skapa egen försörjning och drägliga levnadsförhållanden enligt principen hjälp-till-självhjälp.

 

Påbörjade projekt

▪    Skoluniform till fattiga barn

▪    Utbildningsstöd för ungdomar för högre studier

▪    Begagnade barnkläder från Sverige

▪    Biodling

▪    Upprustning av en skola för handikappade barn

▪    Julklappar till de allra fattigaste barnen

▪    Hus för kvinnors textilhantverk

▪    Småskalig äggproduktion

 

Stiftelsens verksamhet bygger på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. I takt med ökade resurser utvidgas ovanstående projekt och nya projekt startas. Målet är att få fler barn i utbildning och hjälpa familjer till egen försörjning.

 

Organisation

 

Stiftelsen Perus vänner är en insamlingsstiftelse. Stiftelsen har i Peru registrerat ONG Ayni Calca. Båda organisationerna står under myndigheters kontroll. Styrelsen i Sverige och våra medarbetare i Peru arbetar alla ideellt, vilket borgar för att alla insamlade pengar når de hjälpbehövande.

 


    Snabb info

    Peruspecialisten stödjer stiftelsen Perus Vänner, för varje resenär som följer med i våra grupper bidrar vi med 100 kr. Vi ger information på plats om stiftelsens arbete och har vi möjlighet besöker vi även något aktuellt projekt.

    Läs gärna mer om Stiftelsen Perus Vänner på deras hemsida www.perusvanner.se