Resevillkor

Vi följer till största del ramavtalet om Allmänna Resevillkor som är fastställt av branschorganisationen Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. Under en viktig punkt skiljer sig våra särskilda villkor, och det gäller ersättningsnivåerna vid avbokning av resa. Du bör se till att ha ett fullgott avbeställningsskydd via ditt försäkringsbolag eller direkt genom oss. Här nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste villkoren som gäller för våra resor. Självklart har vi ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.

Anmälan och bokning

Du bokar och anmäler Dig till våra gruppresor och skräddarsydda paketresor genom att ringa eller mejla till oss. Anmälningsavgiftens storlek skiftar beroende på resa och upplägg och ligger mellan 4000 kr för de flesta av våra gruppresor till 15000 kr för vissa skräddarsydda resor. Detta ska betalas inom en vecka för att därmed säkra bokningen. Betalning sker till vårt BankGiro. Vi tar tyvärr inte emot kortbetalningar.

Avbeställning

Vid avbeställning av resa tidigare än datumet för slutbetalning skall resenären erlägga hela anmälningsavgiften. Vid avbeställning efter slutbetalning är gjord utgår ingen ersättning, resenärer skall därmed erlägga 100% av resans pris. Avbeställning av resa aviseras skriftligen via post eller e-post till oss.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd genom Europeiska kostar f n 6% av resans totalpris och ger Dig rätt att avbeställa resan i fall av sjukdom och dylikt enligt de Allmänna Resevillkoren. Priset för avbeställningsskyddet ska erläggas i samband med anmälan till resan. Vid avbeställning återfås hela det erlagda beloppet minus kostnaden för skyddet och en expeditionsavgift på 200 kronor. Tips! De flesta försäkringsbolag erbjuder ett resetillägg i sin hemförsäkring, där en bra reseförsäkring och avbeställningsskydd ingår för alla resor man gör under försäkringsåret. Detta till ett fast och fördelaktigt pris.

Enkelrumstillägg

Önskemål om enkelrum kan ofta tillgodoses men inte alltid. Detta innebär en tillkommande kostnad enligt programbladet som erläggs i samband med slutbetalning. I många fall kan två enskilda resenärer dela rum. Finns ingen rumspartner av samma kön tilldelas ensam resenär enkelrum utan extra kostnad. Du som reser ensam blir därmed aldrig tvingad att erlägga enkelrumstillägg!

Flyg & flygskatter

Från 2013 ingår alla flygskatter i resans grundpris där flyg ingår. Om du beställt tilläggsarrangemang måste vi boka individuella flygbiljetter. Dessa betalas separat och kan kräva slutbetalning redan i samband med bokning, beroende på flygbolag. Om du har egna flygbiljetter och endast köper landarrangemanget från oss står kostnaden för resa utan flyg tydligt utmärkt på reseprogrammet.

Prisändring

Om en prishöjning av grundpriset skulle bli aktuell, har Du som resenär alltid rätt att avbeställa resan och återfå all erlagd betalning. Prisändring meddelas senast 45 dagar innan avresa.

Inställd Resa

För att en resa ska kunna genomföras krävs i regel att minst 7 personer anmält sig. Besked om inställd resa meddelas senast 45 dagar innan avresa. Naturligtvis återfås all erlagd betalning inklusive anmälningsavgiften.

Slutbetalning

Slutbetalningen är resans pris minus anmälningsavgiften och plus ev avbeställningsskydd, enkelrumstillägg och andra tillägg. Detta ska erläggas senast 30-40 dagar före avresa på Plus- eller BankGiro. För vissa resor (t ex vissa kryssningar) krävs slutbetalning upp till 60 dagar innan avresa. Vi tar tyvärr inte emot kortbetalningar.

Pass, Visum & Reseförsäkring

Du ansvarar själv för att passet är i sin ordning och har en giltighetstid som sträcker sig minst 6 månader efter hemresedatumet. Tänk på att ett trasigt pass inte är giltigt! Reseförsäkring är obligatoriskt för ett fullgott reseskydd. Du ansvarar själv för att teckna detta direkt med Ditt försäkringsbolag. Svenska medborgare behöver inget visum till Peru, kontrollera gärna med oss om Du är osäker på vad som gäller för Dig.

Vaccinationer

Du ansvarar själv för att eventuellt nödvändiga vaccinationer är i sin ordning och att intyg om detta finns med på resan.

Färdhandlingar

Dina färdhandlingar (flygbiljett, ev. vouchers) är värdedokument och Du ansvarar själv för att de är i sin ordning under hela resan. Dina flygbiljetter skickas till Dig c:a tio dagar innan avresa.

Avresa & Samling

Avresa sker i allmänhet på egen hand från anslutningsort i Norden och samling sker på Limas flygplats (eller destinationen i Latinamerika), utanför pass och tullkontroll, där svensk färdledare väntar. I de fall där reseledaren följer med från Sverige sker dennes avresa oftast från Stockholm.

Referenser

Hundratals personer har rest med oss sedan starten 1979. Vi håller kontakt med många av dem och vill Du ha kontakt med någon som varit med på en nyligen genomförd resa så hjälper vi gärna till.

Resegaranti

Vi har genom Vector Nordic AB och Garbo Försäkring AB ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet (08-7000800).